FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY VIII EKSTREMALNEGO MARATONU NA ORIENTACJĘ "RUDAWSKA WYRYPA 2019"

imię
nazwisko
numer PESEL (niezbędny do ubezpieczenia uczestnika)
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy

adres zamieszkania:
kraj (jeżeli inny niż Polska)
miejscowość
kod pocztowy
ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania
trasa

kategoria


nazwa teamu

zamawiam koszulkę


Dokonując zgłoszenia oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych organizatora imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych organizatorowi w zgłoszeniu.