Zgłoszenia


  ORGANIZATOR:

          W celu zgłoszenia swego udziału w Rudawskiej Wyrypie 2018 należy wypełnić kwestionariusz zgłoszenia.
Formularz do wypełnienia tutaj

Uwaga!!!
Zgłoszenia drużyn na trasę TP10 można dokonywać wyłącznie mailowo na adres zgloszenia@rudawskawyrypa.pl

Podczas rejestracji można także zamówić pamiątkową koszulkę w cenie 40 pln/szt, wykonaną z 100% poliestru (oddychająca). Koszulki można zamawiać tylko do 20.04.2018 !!

Po otrzymaniu złoszenia i wprowadzeniu go na listę uczestników wysyłamy maila potwierdzającego z istotnymi informacjami (m.in. o numerze konta na które należy dokonać opłaty).
Wysokość wpisowego określona jest w regulaminie imprezy.

Tradycyjnie możliwe jest także wysłanie zgłoszenia mailem na adres zgloszenia@rudawskawyrypa.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: 

imię
nazwisko
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer PESEL
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy 
adres zamieszkania:  
- kraj (jeżeli inny niż Polska)
- miejscowość
- kod pocztowy
- ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania 
trasa (TP25, TP50, TP100, TR100, TR200)
kategoria (K, KW, M, MW)
nazwa teamu
zamawiam koszulkę (damska: S, M, L, XL, XXL; męska: S, M, L, XL, XXL)


Ponadto należy załączyć oświadczenie o treści:

Dokonując zgłoszenia oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby organizatora jak również na ich gromadzenie w bazach danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883) oraz na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną udostępniając w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).