Zgłoszenia


  ORGANIZATOR:

          W celu zgłoszenia swego udziału w Rudawskiej Wyrypie 2019 należy wypełnić kwestionariusz zgłoszenia.
Formularz do wypełnienia tutaj

Uwaga!!!
Zgłoszenia drużyn na trasę TP10 można dokonywać wyłącznie mailowo na adres zgloszenia@rudawskawyrypa.pl

Podczas rejestracji można także zamówić pamiątkową koszulkę w cenie 40 pln/szt, wykonaną z 100% poliestru (oddychająca). Koszulki można zamawiać tylko do 20.04.2019 !!

Po otrzymaniu złoszenia i wprowadzeniu go na listę uczestników wysyłamy maila potwierdzającego z istotnymi informacjami (m.in. o numerze konta na które należy dokonać opłaty).
Wysokość wpisowego określona jest w regulaminie imprezy.

Tradycyjnie możliwe jest także wysłanie zgłoszenia mailem na adres zgloszenia@rudawskawyrypa.pl

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: 

imię
nazwisko
data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr
numer PESEL
numer telefonu komórkowego posiadanego podczas maratonu
adres mailowy 
adres zamieszkania:  
- kraj (jeżeli inny niż Polska)
- miejscowość
- kod pocztowy
- ulica aleja plac / nr domu / nr mieszkania 
trasa (TP25, TP50, TP100, TR100, TR200)
kategoria (K, KW, M, MW)
nazwa teamu
zamawiam koszulkę (damska: S, M, L, XL, XXL; męska: S, M, L, XL, XXL)


Ponadto należy załączyć oświadczenie o treści:

Dokonując zgłoszenia oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych organizatora imprezy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych organizatorowi w zgłoszeniu.